คุณแม่บอกต่อ การเลือก Baby Wipes สำหรับลูกน้อย

การเลือก Baby Wipes

สำหรับลูกน้อยในแบบฉบับคุณแม่ยุคใหม่ โดย คุณแม่แนน (Account Manager)

  ข้อมูลทางสินค้าที่ศึกษาเพิ่มเติมก่อนเลือกซื้อ

  1. ปราศจากแอลกอฮอลล์ ไม่ทำให้ผิวลูกน้อยแห้งตึง
  2. ผ่านการทดสอบ Hypoallergenic ทางการแพทย์ผิวหนังว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้หรือระคายเคือง
  3. ปราศจากพาราเบน ปลอดภัยมั่นใจไม่ก่อให้เกิดการสะสม
  4. ปราศจากน้ำหอม ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง
  5. มีฝาเปิด-ปิด รักษาความสะอาดและความชุ่มชื้น