การจัดส่งสินค้า

เมื่อลูกค้าแจ้งชำระเงินแล้ว พร้อมแจ้งชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่งสินค้าครบถ้วน

ทางบริษัทจะตัดยอดการจัดส่งสินค้าเวลา 12.00 น. และส่งสินค้าวันจันทร์ พุธ และศุกร์ค่ะ