8 วิธีล้างมือง่ายๆ

8 วิธีล้างมือง่ายๆ สไตล์ INCO

  1. ฝ่ามือถูกัน
  2. ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้วมือ
  3. ฝ่ามือถูกฝ่ามือและซอกนิ้วมือ
  4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
  5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ
  6. ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือ
  7. ถูรอบข้อมือ
  8. เช็ดด้วย INCO Adult Wipes